En el nucli d’aquesta política de qualitat se situa la promoció de la millora continua, a través dels següents criteris:

  • Aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients, per mitjà del compliment dels requeriments contractats en general i, en particular, les necessitats formatives corresponents a l’abast del nostre sistema de gestió i de realització de Formació Ocupacional i Formació continua.
  • Mantenir un alt nivell de renovació en els mètodes didàctics i suports empleats en el desenvolupament de materials i cursos en el marc d’un sistema permanent de millora continua.
  • Complir i satisfer la normativa legal aplicable a totes les activitats de l’empresa i actuar sempre amb criteris ètics, de rigor, respecte i honestedat intel·lectual i així com tots els requisits legals i reglamentaris.
  • Aconseguir la màxima motivació respecte a la qualitat en tots els nostres col·laboradors.
  • Gestionar les accions formatives amb criteri de qualitat i professionalitat del professorat, del materials i dels recursos didàctics utilitzats.
  • Millorar les competències i qualificacions dels participants en les accions formatives, així com la requalificació dels mateixos amb la finalitat de permetre una adaptació d’aquests, als canvis organitzacionals, tecnològics i industrials, o de facilitar la seva inserció i promoció sociolaboral.
  • Mantenir sempre el compromís de la millora continua.
  • Impulsar la innovació, fomentar i recolzar les noves tecnologies.

Megasystem vol, amb l’establiment del seu Sistema de Gestió de la Qualitat, adquirir el compromís de donar satisfacció a les necessitats i expectatives de tots els nostres clients, tant externs com interns.

 

Aquest compromís per la qualitat és el camí més segur per assolir un impacte social important i tenir el reconeixement del treball ben fet, així com la guia per a fixar els nostres objectius i per a millorar contínuament la eficàcia del nostre sistema de gestió de la qualitat.