POLÍTICA DE QUALITAT

 

Grup Infordisa, es un grup de centres de formació per oferir un bon servei als nostres alumnes. El nostre objectiu es oferir als nostres alumnes un servei de formació a tots els nivells i el que millor s’adapta a les seves necessitats.

 

Abans de iniciar la formació analitzem que es el que necessita realment el nostre alumnat i li oferim totes les opcions per poder arribar als seus objectius.

 

La formació i especialització continua del nostre personal garanteixen la bona qualitat del nostre servei.

 

Per això, la nostra estratègia d’actuació està basada en els següents principis i compromisos:

  • La satisfacció total de les necessitats dels nostres alumnes, complint les seves expectatives.
  • Conèixer, mantenir actualitzats i complir els requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat.
  • La formació permanent del nostre equip humà, consolidant un equip altament qualificat i motivat que comprengui i respecti en tot moment les mesures de seguretat establertes per l’empresa, conscienciant i fomentant la participació.
  • La millora contínua de la gestió, establint objectius, fites viables i realitzant un seguiment periòdic per controlar el seu compliment i adequació.
  • L’impuls d’una comunicació interna adequada, per difondre les iniciatives de l’empresa, assegurant la seva entesa i compliment.
  • Gestionar les accions formatives amb criteri de qualitat i professionalitat del professorat, dels materials i cursos en el marc d’un sistema permanent de millora continua.
  • La correcta gestió ambiental basada en el consum responsable dels recursos naturals, el control i gestió de residus generats fomentant la reutilització i el reciclatge, la prevenció de la contaminació i el foment del respecte per l’entorn natural, prioritzant criteris ambientals i la protecció de la salut dels treballadors en la presa de decisions.
  • Impulsar la innovació, fomentar i recolzar les noves tecnologies.

 

L’esforç de Grup Infordisa per la qualitat i preservació del medi ambient és recolzada per un sòlid equip humà que ha respost amb entusiasme quan les necessitats ens han obligat a evolucionar. Aquest equip humà és el capital més valuós i apreciat per Grup Infordisa, ja que són la força i el motor que ens han de permetre assumir nous i constants reptes. 

 

Grup Infordisa vol, amb l’establiment del seu Sistema de Gestió de la Qualitat i de Mediambient,adquirir el compromís de donar satisfacció a les necessitats i expectatives de tots els nostres clients, tant externs com interns. Amb aquesta política, Grup Infordisa es compromet a vetllar per la prevenció de la contaminació. 

 

Creiem que aquesta és la millor manera de garantir una base consolidada de creixement de l’empresa, i que ens permeti aconseguir beneficis pels nostres alumnes, els nostres proveïdors, el nostre personal i, en general, per a tota la societat, promovent un desenvolupament ambiental respectuós i sostenible.

 

Direcció del Grup Infordisa