Carregant Esdeveniments

« Tots els esdeveniments

 • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Curs Gratuït Per a Treballadors Comptabilitat Avançada

agost 8, 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm

DESCRIPCIÓ

 • Conforcat (Consorci per la formació contínua de Catalunya)
 • La formació d’oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l’exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

  Aquesta oferta ha d’atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s’ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d’autònoms i de l’economia social.  També ha de facilitar l’obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

  Programes de formació de caràcter transversal

  Estan constituïts per accions formatives dirigides a l’obtenció de competències transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica per donar resposta a les tendències identificades i afavorir l’ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors.

  Programes de formació de caràcter sectorial

  Estan constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d’interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació del mateix.

  Programes de qualificació i reconeixement professional

  Fan referència a l’oferta modular d’accions formatives dirigides a l’obtenció d’un certificat de professionalitat i als processos que avaluen i acrediten les competències professionals adquirides per l’experiència laboral.

DIRIGIT A

A totes aquelles persones treballadores en actiu ja sigui per compte propi (Autònoms) o per compte aliè. Les persones d’empreses públiques només tenen accés als cursos Transversals i amb places limitades.

INICI

Octubre- Tardes.

CONTINGUTS – 60h

 1. Recordatori de conceptes generals
  1.1. Cas pràctic
  2. Immobilitzat
  2.1. Valoració dels immobilitzats
  2.2. Amortització
  2.2.1. Comptabilització.
  2.2.2. Normativa fiscal de valoració.
  3. Provisions i deterioraments de valor
  3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor
  3.1.1. El principi de prudència
  3.2. Principals provisions en el PGC
  3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior
  3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC
  3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior
  3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats
  3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.
  4. Moneda estrangera.
  4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera
  4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.
  4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
  4.2.1. Diferències de canvi
  4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
  4.3. Tractament comptable de les operacions
  4.3.1. En el moment de realitzar-se
  4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici
  5. Valors mobiliaris
  5.1. Concepte de valors mobiliaris
  5.2. Principals tipus de valors
  5.2.1. Instruments de patrimoni
  5.2.2. Instruments de deute
  5.3. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG
  5.3.1. Informació que ens aporta la classificació
  5.3.2. Grups
  5.4. Classificació dels instruments financers actius en pel PCG de Pymes
  5.4.1. Grups
  5.5. Concepte de cost amortitzat
  5.5.1. El tipus d’interès efectiu
  5.5.2. Significat
  5.5.3. Càlcul
  5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions
  5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici.
  6. Comptabilització del Impost de societats.
  6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes
  6.1.1. Principals impostos de cada tipus
  6.2. Definició del Impost de Societat
  6.2.1. Àmbit d’aplicació
  6.2.2. Base imposable
  6.2.3. Tipus impositiu
  6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
  6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
  6.3.2. Diferències entre unes i altres.
  6.4. Comptabilització del impost
  6.4.1. Impost corrent
  6.4.2. Impost diferit
  6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
  6.5. Bases imposables negatives
  6.5.1. Compensació
  6.5.2. Crèdit impositiu

 

 

Curs Subvencionat pel Consorci de la Formació Continua i finançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social”


 

Mostra els detalls

Data:
agost 8, 2019
Hora:
8:00 am - 5:00 pm

Mostra els detalls

Data:
agost 8, 2019
Hora:
8:00 am - 5:00 pm
Open chat
Puedo ayudarte
Hola,
¿Podemos ayudarte?